Booking Store Sal

Calendar is loading...

Foreningen Baghold råder over en 117 m2 stor sal, der primært udlejes

til arrangementer med kulturelt indhold. Det være som teaterprøvesal,
studio, galleri, release-parties, koncerter, mødelokale mv.

VI LEJER IKKE UD TIL PRIVATE FESTER ( fødselsdage, barnedåb, bryllup, jubilæum ect.) 

Booking foregår efter først til mølle princippet via email til Baghold på: booking@baghold.dk

Ved kontakt venligst oplys formål, kontaktoplysninger og i
hvilken periode du ønsker at leje salen.

Fællesarrangementer for – eller arrangeret af - medlemmer af
Foreningen Baghold har en vis forprioritering.
Priser til ikke kommerciel udlejning:
700 kr pr. dag
4200 kr pr. uge
15.850 kr pr. måned.
+ forbrug af el; 3 kr. pr. kWh
+ forbrug af varme
Arrangementer med offentlig adgang (koncerter, ferniseringer ect.) tillægges
200 kr. til rengøring af fællesarealer.

Kommerciel udlejning:
Udlejningsprisen vuderes fra projekt til projekt af bestyrelsen.

Nøgle- og rengøringsdepositum til eksterne lejere: 500 kr.

BOOKING-REGLER

Ekstern langtidsbooking:
For eksterne lejere der lejer salen til uge eller månedspris, laves der
en lejekontrakt og betales depositum på 50 % af udlejningsprisen. Booking
af denne form for ekstern udlejning, er først gyldig når depositum er betalt.

Betaling af leje:
Leje af salen betales ved lejemålets start. Har man booket salen i en periode,
er man forpligtet til at betale den aftalte leje, uanset om man benytter
salen eller ej, medmindre man aflyser sin booking med minimum 8 dages varsel.
Man kan ikke booke en bestemt dag hver uge, så man blokerer for at folk kan
leje en sammenhængende periode og man kan max leje salen 6 uger sammenhængende.
Hvis der er ønske om længere lejeperioder, skal dette godkendes af bestyrelsen.
Andelsforeningen i forhuset kan gratis låne salen til enkeltarrangementer, såsom
fødselsdage o.lign. Booking foregår efter samme principper som for andre lejere.

BEMÆRK! Offentlige arrangementer skal slutte senest kl 24:00 og døren til gården
skal holdes lukket af hensyn til baghusets naboer. Brandmyndighederne har fastsat
den samlede mængde mennesker, der må opholde sig i rummet samtidig til max. 150.
Salen kan ikke benyttes som musikøvelokale eller til offentlige arrangementer
med en egentlig éntre i en længerevarende periode eks. som teatersal.

Rengøring er ikke inklusiv leje!! Så alle gør rent og rydder op efter sig!
Rengørings- og salsregelmentet udleveres sammen med nøgle
og hænger desuden udprintet i salen.

Adressen er Baghold, Vesterfælledvej 7A, Baghuset. 1750 København V.