Booking Store Sal

Orange datoer betyder at Salen er optaget.

Calendar is loading...

Foreningen Baghold råder over en 117 m2 stor sal, der primært udlejes

til arrangementer med kulturelt indhold. Det være som teaterprøvesal,
studio, galleri, release-parties, koncerter, mødelokale mv.

VI LEJER IKKE UD TIL PRIVATE FESTER ( fødselsdage, barnedåb, bryllup, jubilæum ect.) 

Booking foregår efter først til mølle princippet via email til Baghold på: booking@baghold.dk

Ved kontakt venligst oplys formål, kontaktoplysninger og i
hvilken periode du ønsker at leje salen.

Fællesarrangementer for – eller arrangeret af - medlemmer af
Foreningen Baghold har en vis forprioritering.
Priser til ikke kommerciel udlejning:
700 kr pr. dag
4200 kr pr. uge
15.850 kr pr. måned.
+ forbrug af el; 3 kr. pr. kWh
+ forbrug af varme
Arrangementer med offentlig adgang (koncerter, ferniseringer ect.) tillægges
200 kr. til rengøring af fællesarealer.

Kommerciel udlejning:
Udlejningsprisen vuderes fra projekt til projekt af bestyrelsen.

Nøgle- og rengøringsdepositum til eksterne lejere: 500 kr.

BOOKING-REGLER

Ekstern langtidsbooking:
For eksterne lejere der lejer salen til uge eller månedspris, laves der
en lejekontrakt og betales depositum på 50 % af udlejningsprisen. Booking
af denne form for ekstern udlejning, er først gyldig når depositum er betalt.

Betaling af leje:
Leje af salen betales ved lejemålets start. Har man booket salen i en periode,
er man forpligtet til at betale den aftalte leje, uanset om man benytter
salen eller ej, medmindre man aflyser sin booking med minimum 8 dages varsel.
Man kan ikke booke en bestemt dag hver uge, så man blokerer for at folk kan
leje en sammenhængende periode og man kan max leje salen 6 uger sammenhængende.
Hvis der er ønske om længere lejeperioder, skal dette godkendes af bestyrelsen.
Andelsforeningen i forhuset kan gratis låne salen til enkeltarrangementer, såsom
fødselsdage o.lign. Booking foregår efter samme principper som for andre lejere.

BEMÆRK! Offentlige arrangementer skal slutte senest kl 24:00 og døren til gården
skal holdes lukket af hensyn til baghusets naboer. Brandmyndighederne har fastsat
den samlede mængde mennesker, der må opholde sig i rummet samtidig til max. 150.
Salen kan ikke benyttes som musikøvelokale eller til offentlige arrangementer
med en egentlig éntre i en længerevarende periode eks. som teatersal.

Rengøring er ikke inklusiv leje!! Så alle gør rent og rydder op efter sig!
Rengørings- og salsregelmentet udleveres sammen med nøgle
og hænger desuden udprintet i salen.

Adressen er Baghold, Vesterfælledvej 7A, Baghuset. 1750 København V.